Tapahtumat

 

 

10 Pointtia

Nuku rauhassa – mistä on kyse?

 • NUKU RAUHASSA on turvallisuustoimijoiden yhteishanke, jolla juhlistetaan 100-vuotiasta itsenäistä Suomea. Hanke on osa Valtioneuvoston kanslian virallista Suomi 100 -ohjelmaa. Tarkoituksena on lisätä tietämystä kokonaisturvallisuudesta ja motivoida kansalaisia osallistumaan vapaaehtoiseen maanpuolustus- ja turvallisuustyöhön. Veteraanien perinnön välittäminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen ovat hankkeen keskiössä.
 • Lue lisää »

Ketkä ovat hankkeen takana?

 • Hankkeen pääjärjestäjänä on Maanpuolustuksen Tuki ry (MPT) jäsenjärjestöineen. MPT:n tehtävänä on keskeisten vapaaehtoisten maanpuolustusjärjestöjen taloudellinen ja aatteellinen tukeminen. Toiminnan ytimessä on varainhankinta ja maanpuolustusjärjestöjen toiminnan ja koulutuksen turvaaminen. MPT toimii myös linkkinä julkiseen hallintoon ja elinkeinoelämään jäsenjärjestöjen yhteisissä asioissa.
 • Lue lisää »

Mikä ihmeen kokonaisturvallisuus?

 • Kokonaisturvallisuus on suomalaisen varautumisen toimintamalli, jossa yhteiskunnan turvallisuudesta huolehditaan yhteistyössä viranomaisten, elinkeinoelämän, vapaaehtoisjärjestöjen ja kansalaisten kesken.
 • Lue lisää »

Mitä on vapaaehtoinen maanpuolustus?

 • Vapaaehtoisella maanpuolustuksella tarkoitetaan monipuolista viranomaisten normaali- ja kriisiajan valmiuksia täydentävää ja tukevaa vapaaehtoistoimintaa. Erityisen merkittävää vapaaehtoinen maanpuolustustyö on lääkintä- ja pelastusalalla sekä sotilaallisella alalla. Kokonaisturvallisuutta vapaaehtoinen maanpuolustus tukee lujittamalla maanpuolustushenkeä ja -kykyä, tukemalla viranomaisia sekä kansalaisten kykyä selviytyä häiriö- ja poikkeusoloissa.
 • Lue lisää »

Miten Nuku rauhassa -hanke ehkäisee syrjäytymistä?

 • Nuku rauhassa -hanke kannustaa vapaaehtoistyöhön turvallisuustoiminnan parissa. Harrastuksena vapaaehtoistoiminta on edullista, pääosin ilmaista. Vapaaehtoisissa maanpuolustus- ja turvallisuusjärjestöissä oppii uusia taitoja, jotka hyödyttävät itseä ja muita – ja siten koko Suomen turvallisuutta ja vakautta. Kursseille ja harjoituksiin osallistumalla pääsee kokemaan myös yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuutta, sillä ”kaveria ei jätetä” -henki ovat vahvasti läsnä. Auttamisen myötä saadaan myös omalle toiminnalle suurempi merkitys.
 • Lue lisää »

Miten minä voin osallistua?

 • Osallistumistapoja on monia: voit osallistua yksittäisille kursseille ja yhteisharjoituksiin tai liittyä johonkin järjestöön ja osallistua yhdistystoimintaan aktiivisesti. Toisille kokonaisturvallisuus ja vapaaehtoinen maanpuolustus on oman osaamisen päivittämistä silloin tällöin ja toiselle elämäntapa.
 • Lue lisää »

Olen alle 18 vuotta, miten voin osallistua?

 • Suurimpaan osaan vapaaehtoista maanpuolustus- ja turvallisuuskoulutusta on mahdollista osallistua täytettyään 15-vuotta. Vapaaehtoiseen palokuntatoimintaan (VPK) pääsee mukaan jo noin 7–10-vuotiaana. Maanpuolustusjärjestöjen ase- ja ampumakoulutukseen tai Vapaaehtoisen pelastuspalvelu VAPEPA:n etsintöihin osallistuakseen täytyy olla 18-vuotias. Seuraamalla turvallisuusalan Instagram-agentteja @nukurauhassa-tilillämme saat kuvan maanpuolustus- ja turvallisuusalan harrastajien ja ammattilaisten arjesta.
 • Lue lisää »

Mitä on huoltovarmuus?

 • Huoltovarmuus on osa kokonaisturvallisuutta, ja se tarkoittaa kykyä selviytyä häiriötilanteissa ja kriisioloissa mahdollisimman vähin erityistoimenpitein ja haitoin. Huoltovarmuuden tarkoituksena on varmistaa väestön elinmahdollisuudet, yhteiskunnan toimivuus sekä maanpuolustuksen materiaaliset edellytykset vakavien poikkeusolojen varalta.

 • Lue lisää »

Mitä on hybridivaikuttaminen? Mitä minä voin tehdä sen torjumiseksi?

 • Hybridivaikuttamisessa yhdistyvät perinteiset ja uudet vaikuttamisen keinot. Siinä käytetään monenlaisia psykologisia, poliittisia, taloudellisia, teknisiä, humanitaarisia ja sotilaallisia keinoja. Tyypillistä hybridivaikuttamiselle on psykologinen vaikuttaminen avainhenkilöihin, sisäisten konfliktien ruokkiminen sekä informaatiovaikuttaminen. Informaatiovaikutttaminen voi sisältää mm. suoria kyberhyökkäyksiä tai propagandaksi luokiteltavan disinformaation eli tarkoituksellisesti harhaanjohtavan tiedon levittämistä.
 • Lue lisää »

Miten veteraanityö jatkuu tulevaisuudessa?

 • Juhlavuoden 2017 alussa rintamalla toimineita sotiemme veteraaneja, miehiä ja naisia, on elossa vielä noin 17 000. Heistä sotainvalideja on noin 2 500. Veteraanien keski-ikä on jo 92 vuotta.Tällä hetkellä veteraanijärjestöt keskittyvät veteraanien avustamiseen ja kuntouttamiseen. Veteraanijärjestöt järjestävät vuosittain valtakunnallisen Sotiemme veteraanit -keräyksen veteraanien tukemiseksi. Apu on tärkeää, sillä puolet veteraaneista saa erittäin pientä eläkettä. Etenkin yksinasuvat veteraanit ovat tiukilla.
 • Lue lisää »

Tubettajat & Turvallisuustyö

Embedded thumbnail for TETSAAVAT TUBETTAJAT
Pernilla Böckerman |

Suomen suosituimpiin tubettajiin lukeutuva 19-vuotias Pernilla Böckerman osallistui vapaaehtoista maanpuolustuskoulutusta järjestävälle Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK:n Etsintä- ja maastotaidot -kurssille.

 • Puolustusvoimat – 12 000 ammattilaista ja 20 000 varusmiestä
 • Rajavartiolaitos – 2 700 ammattilaista
 • Poliisi – 10 000 ammattilaista
 • Pelastuslaitokset – 4 000 ammattilaista
 • Reserviläisjärjestöt - 79 000 (RES, RUL, MPKl)
 • Naisten Valmiusliitto - 144 000 naista eri yhdistyksissä
 • Vapaapalokunta - 14 500 vapaaehtoista

 

Yhteensä noin 300 000 osaajaa tekemässä kokonaisturvallisuutta, jotta kaikki suomalaiset voisivat nukkua rauhassa.

 

Osallistu sinäkin

Muualla verkossa

 • Keskustelua maanpuolustuksesta
  ja kokonais­turvallisuudesta
  #nukurauhassa
 • Twitter »
 • Fiiliksiä tapahtumista ja
  turvallisuusalan Insta-agenteilta.
  #nukurauhassa
 • Instagram »
 • Näkökulmia turvallisuudesta
  lähettiläiltä ja tubettajilta.
 • Youtube »

Hankkeen toteuttajat