Nuku Rauhassa

Maanpuolustuksen Tuki ry / Kokonaisturvallisuuden juhlahanke 2023

facebook twitter instagram youtube

Ketkä ovat hankkeen takana?

Hankkeen päätoteuttajana on Maanpuolustuksen Tuki ry (MPT) jäsenjärjestöineen. MPT:n tehtävänä on keskeisten vapaaehtoisten maanpuolustusjärjestöjen taloudellinen ja aatteellinen tukeminen. Toiminnan ytimessä on varainhankinta ja maanpuolustusjärjestöjen toiminnan ja koulutuksen turvaaminen. MPT toimii myös linkkinä jäsenjärjestöjen yhteisissä asioissa julkiseen hallintoon ja elinkeinoelämään. MPT:n jäsenjärjestöjä ovat:

- Suomen Reserviupseeriliitto (RUL) 28 000 jäsentä, 320 paikallista reserviupseerikerhoa
- Reserviläisliitto (RES) 36 000 jäsentä, 343 jäsenyhdistystä
- Maanpuolustuskiltojen liitto (MPKl) 16 000 jäsentä, 82 jäsenkiltaa
- Naisten Valmiusliitto (NVL) 145 000 jäsentä, 10 valtakunnallista naisjärjestöä
- Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) vuosittain 50 000 koulutuksiin osallistujaa, lähes 2 000 kurssia

Muita Nuku rauhassa -hankkeen yhteistyöjärjestöjä ovat Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK, Kotitalouksien omatoimista varautumista edistävä KOVA-toimikuntaKadettikunta, Rauhanturvaajaliitto, Sininen Reservi, Reserviläisurheiluliitto, Aliupseeriliitto, Varusmiesliitto, Sotilaskotiliitto, MaanpuolustusnaisetSuomen Sotatieteellinen Seura ja ajatushautomo Elisabeth Rehn – Bank of Ideas. Paikallisella tasolla yhteistyötä tehdään myös Suomen Punaisen Ristin (SPR) ja Vapaaehtoisen Pelastuspalvelun (VAPEPA) kanssa.

Viranomaisista yhteistyökumppaneina toimivat Valtioneuvoston kanslia, Opetushallitus, Sisäministeriö, Puolustusministeriö, Turvallisuuskomitea, Huoltovarmuuskeskus, Puolustusvoimat, Rajavartiolaitos, TulliPelastustoimi ja Hätäkeskuslaitos. 

Veteraanijärjestöistä yhteistyössä ovat Sotiemme Veteraanit, Rintamaveteraaniliitto, Sotainvalidien Veljesliitto, Suomen Sotaveteraaniliitto, Tammenlehvän Perinneliitto, Kaatuneitten Omaisten Liitto. Muita yhteistyökumppaneita ovat Suomen Lottaperinneliitto ja Suomen Sotaorvot.

Hankkeen päätukijana toimii K-ryhmä. Muita yrityskumppaneita ovat EVLI pankki, Broman Group, Patria, Metsä GroupLappset Group ja Eco-Aims. Lisäksi hanketta tukevat taloudellisesti Lotta Svärd Säätiö, Maanpuolustuksen Kannatussäätiö, Sotavahinkosäätiö, Päivikki ja Sakari Sohlbergin Säätiö, Tehtailija Juho Leinon Säätiö ja Ikämiessuojeluskunnan Säätiö.

Hankkeeseen osallistuvat myös tapahtumapaikkakuntien kunnat ja kaupungit sekä paikalliset järjestöt ja yhdistykset.

Lisää pointteja