Nuku Rauhassa

Maanpuolustuksen Tuki ry / Kokonaisturvallisuuden juhlahanke 2023

facebook twitter instagram youtube

Mitä on huoltovarmuus?

Huoltovarmuus on osa kokonaisturvallisuutta, ja se tarkoittaa kansalaisten ja yhteiskunnan kykyä selviytyä häiriö- ja poikkeusoloissa mahdollisimman vähin erityistoimenpitein ja haitoin. Huoltovarmuus pitää sisällään yhteiskunnan materiaalisen varautumisen, kuten polttoaineen varastoinnin, kriittisen infrastruktuurin suojelun, viestintäjärjestelmien ja tietoverkkojen turvaamisen, logistisen varautumisen, vesi- ja ruokahuollon, kriittisten lääkkeiden ja terveydenhuollon palveluiden saatavuuden turvaamisen sekä sotilaallisen varautumisen. 

Yritysten aktiivinen ja vapaaehtoinen osallistuminen huoltovarmuustyöhön on ollut aina tunnusomaista Suomelle. Perusteet elinkeinoelämän ja viranomaisten väliselle yhteistyölle luotiin jo viime sotien aikana saaduista hyvistä kokemuksista ja pian sen jälkeen vakiinnutetuista toimintamuodoista. Huoltovarmuuskeskus varmistaa yhteistyössä muiden viranomaisten ja elinkeinoelämän kanssa, että yhteiskunnalle kriittisimmät järjestelmät toimivat kaikissa tilanteissa. 

Kansalaiset voivat osallistua huoltovarmuuden edistämiseen huolehtimalla kotitalouksien omavaraisuudesta. Häiriötilanteisiin, jotka aiheuttavat esimerkiksi sähkökatkoja ja kauppojen jakeluongelmia voi varautua niin sanotun kotivaran tai kotiapteekin avulla. 

Lisää pointteja