Nuku Rauhassa

Maanpuolustuksen Tuki ry / Kokonaisturvallisuuden juhlahanke 2023

facebook twitter instagram youtube

Miten Nuku rauhassa -hanke ehkäisee syrjäytymistä?

Nuku rauhassa -hanke kannustaa vapaaehtoistyöhön turvallisuustoiminnan parissa. Harrastuksena vapaaehtoistoiminta on edullista, pääosin ilmaista. Vapaaehtoisissa maanpuolustus- ja turvallisuusjärjestöissä oppii uusia taitoja, jotka hyödyttävät itseä ja muita – ja siten koko Suomen turvallisuutta ja vakautta. Kursseille ja harjoituksiin osallistumalla pääsee kokemaan myös yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuutta, sillä ”kaveria ei jätetä” -henki ovat vahvasti läsnä. Auttamisen myötä saadaan myös omalle toiminnalle suurempi merkitys.

Hankkeen tarkoituksena on lisätä tietämystä kokonaisturvallisuutta, jonka yhtenä osa-alueena on henkinen kriisinkestävyys. Henkisessä kriisinkestävyydessä on kyse yksilön ja yhteiskunnan kyvystä selviytyä erilaisten kriisitilanteiden henkisiltä paineilta ja jälkeenpäin niiden vaikutuksilta. Hanke tarjoaakin kurssien ja harjoitusten ohella tietoa omatoimisen varautumisen ja turvallisuustaitojen merkityksestä, mikä osaltaan tukee henkistä kriisinkestävyyttä ja kokonaisturvallisuutta – ja siten myös syrjäytymisen ennaltaehkäisyä ja torjuntaa.

Nukurauhassa.fi -sivuston etusivulla voit tehdä testin, joka kartoittaa sinulle sopivan tavan osallistua yhteisen turvallisuuden edistämiseen.

 

Lisää pointteja