Nuku Rauhassa

Maanpuolustuksen Tuki ry / Kokonaisturvallisuuden juhlahanke 2023

facebook twitter instagram youtube

Mitä on hybridivaikuttaminen? Mitä minä voin tehdä sen torjumiseksi?

Hybridivaikuttamisessa yhdistyvät perinteiset ja uudet vaikuttamisen keinot. Siinä käytetään monenlaisia psykologisia, poliittisia, taloudellisia, teknisiä, humanitaarisia ja sotilaallisia keinoja. Tyypillistä hybridivaikuttamiselle on psykologinen vaikuttaminen avainhenkilöihin, sisäisten konfliktien ruokkiminen sekä informaatiovaikuttaminen. Informaatiovaikutttaminen voi sisältää mm. suoria kyberhyökkäyksiä tai propagandaksi luokiteltavan disinformaation eli tarkoituksellisesti harhaanjohtavan tiedon levittämistä.

Hybridivaikuttamista ei tapahdu ainoastaan verkossa. Esimerkiksi sotilaallinen uhittelu sekä toistuvat ja tahalliset rajaloukkaukset sopivat termin alle. Hybridisodankäynnistä puhuttaessa on hyvä muistaa termin pitävän sisällään sekä aseellista että aseetonta sodankäyntiä. Hybridisodankäynnille on olennaista vaikea ennustettavuus ja perinteisten rajojen sumentaminen. Perinteisen sodankäynnin suhteen maa voi olla rauhantilassa, mutta samanaikaisesti siihen voi kohdistua merkittäviä hybridisodankäynnin menetelmiä esimerkiksi vaali- ja mielipidevaikuttamiseen liittyen.

Yksittäinen ihminen voi torjua hybridiuhkia muun muassa huolehtimalla omasta tietoturvallisuudesta. Jo aivan arkiset asiat auttavat, kuten salasanojen säännöllinen vaihtaminen ja eri salasanojen käyttö työpaikalla ja vapaa-ajalla. Sosiaalinen media on suuri mahdollisuus, mutta siinä on myös riskinsä. Omat työhön liittyvät vaitiolovelvollisuudet ja vastuut on hyvä muistaa myös somessa. Sama koskee myös tiedon levittämistä ja uudelleen jakamista sosiaalisessa mediassa. Kannattaa tarkistaa löytyykö samaa uutista muualta tai suurten uutistoimistojen uutisvirrasta, sillä perättömän uutisen eteenpäin levittäminen on juuri yksi informaatiovaikuttamisen tavoitteista. 

Lisää pointteja