Nuku Rauhassa

Maanpuolustuksen Tuki ry / Kokonaisturvallisuuden juhlahanke 2023

facebook twitter instagram youtube

Miten minä voin osallistua?

Osallistumistapoja on monia: voit osallistua yksittäisille kursseille ja yhteisharjoituksiin tai liittyä johonkin järjestöön ja osallistua yhdistystoimintaan aktiivisesti. Toisille kokonaisturvallisuus ja vapaaehtoinen maanpuolustus on oman osaamisen päivittämistä silloin tällöin ja toiselle elämäntapa. Jokaiselle löytyy mielekäs ja sopiva tapa osallistua.

Jos olet kiinnostunut opettelemaan turvallisuustaitoja, tutustu Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK:n ja Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK:n sekä muiden mukana olevien toimijoiden koulutuskalentereihin: monipuolista kurssitarjontaa löytyy joka viikonloppu jostain päin Suomea. Koulutuksissa voit harjoitella esimerkiksi maanpuolustustaitoja, etsintää, ensiapua ja alkusammutusta tai ilmoittautua mukaan johtamiskoulutukseen. Eri kohderyhmät on huomioitu hyvin ja toimintaa on runsaasti eri ikäisille sukupuolesta riippumatta. Kursseja on sekä asepalveluksen suorittaneille että sen suorittamattomille.

Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK järjestää kaikille kansalaisille avointa varautumis- ja turvallisuuskoulutusta. Kursseilla opitaan ennakoimaan arjen vaaratilanteita ja toimimaan oikein onnettomuustilanteissa. Lisäksi MPK tarjoaa sotilaallista koulutusta eri tehtävissä ja tilaisuuden ylläpitää kenttäkelpoisuutta. Näissä koulutuksissa voi kerrata varusmiesaikana saatuja taitoja ja kehittää kouluttaja- sekä johtamistaitoja. MPK:n kursseista monet käyvät myös niille, jotka eivät ole varusmiespalvelusta suorittaneet.

Turvallisuusalalla on myös useita järjestöjä, joiden toimintaan voi liittyä. Vapaaehtoisen maanpuolustuksen alalla toimivat mm. Reserviläisliitto, Reserviupseeriliitto, Maanpuolustuskiltojen liitto, Naisten Valmiusliitto, Reserviläisurheiluliitto, Sininen Reservi ja Rauhanturvaajaliitto. Reserviläisliiton jäsenyhdistyksiin ja Naisten Valmiusliiton jäsenjärjestöihin voivat liittyä myös armeijan käymättömät miehet ja naiset. MPK:n kurssien kouluttajat tulevat pääsääntöisesti edellä mainituista järjestöistä.

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön SPEK:n erityisenä tehtävänä on pelastusalan, varautumisen ja väestönsuojelun kehittäminen. SPEK tuottaa asiantuntija- ja koulutuspalveluita sekä edistää turvallisuusalan vapaaehtoisten toimintaedellytyksiä. Asumisen ja arjen turvallisuuden kehittäminen on tärkeä osa SPEK:in toimintaa. SPEKin kursseilla koulutetaan niin palo- ja tieturvallisuutta, kiinteistö- ja kyläturvallisuutta kuin öljyntorjuntaakin.

Myös Suomen Punainen Risti SPR kouluttaa ihmisiä varautumaan katastrofeihin ja onnettomuuksiin. Lisäksi järjestö kannustaa hoitamaan terveyttään ja pitämään muista huolta. SPR:n tunnetuimpia vapaaehtoistöitä ovat lipaskeräys, ystävätoiminta, ensiapu- ja valmiustoiminta, festaripäivystäjä sekä erilaiset tuki- ja ohjaustoiminnat päihde-, omais- ja nuorisotyössä sekä maahanmuuttajien parissa. SPR:llä on myös kansainvälistä vapaaehtoistoimintaa.

Vapaaehtoisen Pelastuspalvelu VAPEPA:n hälytysryhmät tukevat viranomaisia onnettomuuksissa ja muissa kriisitilanteissa. VAPEPA:ssa voi toimia ensihuoltovapaaehtoisena, henkisen tuen vapaaehtoisena, lentopelastajana, liikenteenohjaajana, maastoetsijänä, meripelastajana, muonittajana, pelastuskoiranohjaajana, valmiuskouluttajana tai -ohjaajana, vapepa-johtajana tai -sukeltajana, viestittäjänä sekä öljyntorjujana.

Voit osallistua toimintaan myös tukemalla taloudellisesti järjestöjen toimintaa. Tavat lahjoittaa löytyvät eri järjestöjen sivuilta.

Myös NUKU RAUHASSA -sivuston etusivulla voit tehdä testin, joka kartoittaa sinulle sopivan tavan osallistua kokonaisturvallisuuteen.

 

Lisää pointteja