Nuku Rauhassa

Maanpuolustuksen Tuki ry / Kokonaisturvallisuuden juhlahanke 2023

facebook twitter instagram youtube

Miten veteraanityö jatkuu tulevaisuudessa?

Juhlavuoden 2017 alussa rintamalla toimineita sotiemme veteraaneja, miehiä ja naisia, on elossa vielä noin 17 000. Heistä sotainvalideja on noin 2 500. Veteraanien keski-ikä on jo 92 vuotta.Tällä hetkellä veteraanijärjestöt keskittyvät veteraanien avustamiseen ja kuntouttamiseen. Veteraanijärjestöt järjestävät vuosittain valtakunnallisen Sotiemme veteraanit-keräyksen veteraanien tukemiseksi. Apu on tärkeää, sillä puolet veteraaneista saa erittäin pientä eläkettä (pienimmillään vain 923,18 € /kk). Etenkin yksinasuvat veteraanit ovat tiukilla.

Kun veteraaneista aika jättää, osa veteraanijärjestöistä tulee jatkamaan työtään alueellisena perinnetyönä. Lottia tukeva Lotta Svärd Säätiö keskittyy tukemaan mm. seniorikansalaisia, syrjäytyneitä, lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia sekä maanpuolustusjärjestöjen toimintaa.

Veteraanien tärkeimpiä perintöjä ovat itsenäinen, vapaa isänmaa ja turvallisuuspoliittinen ennalta ehkäiseminen ja varautuminen sekä yhteisölliset arvot: yhteenkuuluvuus ja tulevaisuuden usko, joiden avulla on selviydytty niin sodan kuin rauhankin aikana. Lisäksi veteraanit painottavat velvollisuudentuntoa sekä auttamista ja huolenpitoa.

Talvi-, jatko- ja Lapin sotaan vuosina 1939–1945 osallistui yhteensä noin 600 000 miestä ja 100 000 naista. Nuorimmat rintamalle joutuneet olivat vasta 17-vuotaita. Joka kahdeksas sotiin osallistuneista menehtyi. Kotiin palanneistakin joka neljäs sai pysyvän sotavamman. Jäljelle jäi myös 30 000 leskeä ja yli 50 000 sotaorpoa.

Lotta Svärd-järjestö oli Suomen asukaslukumäärään suhteutettuna maailman suurin naisten vapaaehtoinen maanpuolustusjärjestö. Sen toiminnassa oli enimmillään yli 240 000 naista.Lisäksi sotatoimiin osallistui naisia mm. Sotilaskotiliiton ja Suomen Punaisen Ristin palveluksessa.

Lisää pointteja