Nuku Rauhassa

Maanpuolustuksen Tuki ry / Kokonaisturvallisuuden juhlahanke 2021

facebook twitter instagram youtube

Birgitta Selonen: Nuorten osallistaminen on osa kokonaisturvallisuutta

Nuku rauhassa -kampanjan teemoista erityisesti nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen on meille Patriassa keskeinen aihe. Se on ollut yhtiön tukikohteena eri hankkeissa jo useiden vuosien ajan. Olemme pohtineet paljon sitä, millä tavoin voimme yrityksenä ehkäistä nuorten syrjäytymistä. Yksi keskeinen asia on osallistaminen.

17.04.2017

 
Mainio esimerkki syrjäytymisen ehkäisemisestä on meneillään oleva VL Myrsky -hävittäjälentokoneen entisöintiprojekti. Lähdimme projektin päätukijaksi juuri sillä ehdolla, että hankkeessa voidaan tavalla tai toisella osallistaa nuoria. Nyt VL Myrskyn entisöintityössä ovat vahvasti mukana teknisen alan oppilaitoksissa opiskelevat nuoret sekä muun muassa Jyväskylän ja Vantaan nuorisotyöpajat. 

Konkreettisena tuloksena on muun muassa Vantaan kaupungin viestintä- ja vuorovaikutuspajalla tehty kaksi animaatioelokuvaa, joita on ollut tekemässä kymmenet eri nuoret. Animaatioelokuvat kertovat Myrskyn suunnittelusta ja rakentamisesta sodan aikana, ja ne ovat faktapohjaisia fiktioita. Molemmat animaatioelokuvat ovat katsottavissa YouTubessa:

Myrsky – haaveita hävittäjästä 
Myrsky – tuhkaa ja unelmia


 
Työpajoihin on osallistunut työttömiä nuoria, jotka ovat pääosin vailla ammatillista koulutusta. Työpajan tarkoituksena on olla lyhyt, puolen vuoden jakso nuoren elämässä. Pajassa nuoria ohjataan suunnittelemaan opintojaan ja annetaan monenlaisia työelämätaitoja. Monet nuorista hakevat media- ja pelialan opiskelijoiksi työpajan jälkeen. Animaatioelokuvan tekeminen on antanut hyvän pohjan pelien suunnitteluun, koska molemmissa pitää luoda kokonainen maailma ja kertoa tarina. Samalla projekti on opettanut nuorille ryhmätyötaitoja. Käsikirjoitusten ja kuvausten lisäksi nuoret ovat tehneet elokuvan ääniä ja mainosjulisteita. Tarinat ovat eläneet matkan varrella nuorten yhteisten ideoiden pohjalta. Tämä jos mikä luo myös hyvää yhteishenkeä.
 
Taustatietona kerrottakoon, että VL Myrsky on kotimaisen lentokoneteollisuuden taidonnäyte. Se on historiallisesti merkittävin suomalainen, ainoa sarjatuotantoon päässyt hävittäjälentokone. Sitä valmistettiin 51 kappaletta, mutta yhtään yksilöä ei ole säilynyt kokonaisena. Toisen maailmansodan kynnyksellä lentokaluston ostaminen ulkomailta oli kallista ja lähes mahdotonta maailmanpoliittisen tilanteen takia, minkä vuoksi päätettiin panostaa kotimaisen hävittäjälentokonetuotannon käynnistämiseen. Kotimainen lentokoneteollisuus kehittyi valtavasti toisen maailmansodan aikana ja silloisen Valtion Lentokonetehtaan (VL) toiminta loi pohjan nykyiselle Patrian lentokoneteollisuudelle. Myrskyn prototyyppi lensi ensimmäisen kerran jouluaaton aattona 1941. Sota‐aika asetti omat haasteensa projektille, mutta Myrsky ehti kuitenkin laivuekäyttöön jatkosodan viimeisinä viikkoina sekä Lapin sotaan. Viimeisen kerran koneella lennettiin helmikuussa 1948. Ilmailumuseoyhdistys ry, Keski-Suomen Ilmailumuseo ja Suomen Ilmailumuseo entisöivät nyt Myrskyä Patrian toimiessa päätukijana. Myrskyn entisöinnin arvioidaan kestävän kuusi vuotta, ja näyttelykunnossa Myrsky on syksyllä 2019. Projektin kustannusarvio on noin 80 000 euroa.

Projektin edistymistä voi seurata netissä osoitteessa VL Myrsky II -entisöintiprojekti.

 
Birgitta Selonen
Kirjoittaja on Patrian viestintäjohtaja

 

Jaa teksti:

Patrian viestintäjohtaja Birgitta Selonen