Nuku Rauhassa

Maanpuolustuksen Tuki ry / Kokonaisturvallisuuden juhlahanke 2021

facebook twitter instagram youtube

MPK - maan kattavin kokonaisturvallisuuden kouluttaja

MPK:n kallisarvoisin resurssi on vapaaehtoiset toimijat, jotka ovat rakentamassa turvallisempaa Suomea. Ilman näitä pyyteettömiä yhteen hiileen puhaltavia uurastajia ei toimintamme olisi mahdollista.

02.05.2017

Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) on valtakunnallisten maanpuolustusjärjestöjen yhteinen koulutusorganisaatio, joka ainoana toimijana puolustusvoimien lisäksi Suomessa voi tarjota maanpuolustuskoulutusta. Lisäksi MPK tarjoaa kattavasti erilaista kokonaisturvallisuuskoulutusta: varautumista, nuorten turvakursseja, öljyntorjuntaa, informaatio- ja kyberturvallisuutta jne. MPK:n koulutuksiin osallistuu vuosittain lähes 50 000 suomalaista. 

MPK - nimeään isompi

Muista maanpuolustusjärjestöistä poiketen MPK:lla on julkisoikeudellinen asema ja sen myötä lain määräämiä tehtäviä sotilaallisen koulutuksen järjestämisessä. Nimensä mukaisesti maanpuolustuskoulutus ja sotilaallinen koulutus ovat MPK:n tärkeimmät tehtävä, mutta siinä ei ole kaikki. 

Kokonaisturvallisuuskoulutuksen yhä kattavampi tarjoaminen on MPK:lle tärkeää. Kaikki me MPK:laiset – niin vapaaehtoiset toimijat, palkattu henkilökunta kuin luottamushenkilöt – toivomme, että kaikki Suomessa tuntisivat olonsa turvallisiksi ja voisivat nukkua yönsä rauhassa.

Puolustusvoimien strategisena kumppanina MPK:lle tarjoutuu ainutlaatuinen mahdollisuus käyttää Puolustusvoimien tiloja ja materiaaleja koulutukseen. Kumppanuus mahdollistaa koulutuksen järjestämisen ns. omakustannehintaan, mikä tuo maanpuolustus- ja kokonaisturvallisuuskoulutuksen lähemmäs jokaista suomalaista. 

Suomen kriisinsietokykyä rakentamassa

MPK:n koulutuksiin osallistuminen vahvistaa koko Suomen kriisinsietokykyä. Usein sanotaan, että tieto lisää tuskaa, mutta tiedollinen ja taidollinen varautuminen lisää ihmisen valmiuksia selviytyä mahdollisista kriiseistä ja poikkeustilanteista – oli sitten kyseessä luonnonmullistus tai muu häiriötilanne. Kun on harjoitellut vaikkapa selviytymistä laajamittaisen sähkökatkon aikana, tietää tilanteen sattuessa, miten toimia ja osaa myös opastaa perhettään ja muita lähimmäisiään. 

MPK haluaa koulutuksellaan parantaa meidän kaikkien mahdollisuuksia selviytyä arjen vaaratilanteista ja suuremmistakin kriiseistä. Tilanteiden ennakointi ja harjoittelu takaavat taidot, joilla voi selviytyä. Henkinen kriisinsietokyky kasvaa, kun tietää osaavansa erilaisia taitoja, joilla selviytyä kriiseistä.

Yhdessä eteenpäin

Suomi 100 -juhlavuoden ja Nuku rauhassa -hankkeen henki ”Yhdessä” kuvaa erinomaisesti MPK:n toimintaa. Hanke on järjestöjen yhteinen ponnistus, jossa kukin tuomme toimintamme merkitystä näkyväksi. MPK:n kallisarvoisin resurssi on vapaaehtoiset toimijat, jotka ovat rakentamassa turvallisempaa Suomea. Ilman näitä pyyteettömiä yhteen hiileen puhaltavia uurastajia ei toimintamme olisi mahdollista. 

Tervetuloa mukaan rakentamaan yhdessä kokonaisturvallisuutta! MPK:n koulutukset löytyvät osoitteesta www.mpk.fi 

Tapio Peltomäki
Kirjoittaja on Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK:n hallituksen puheenjohtaja.
 

Jaa teksti:

Tapio Peltomäki on MPK:n hallituksen puheenjohtaja sekä Nuku rauhassa -hanketta koordinoivan Maanpuolustuksen Tuki ry:n hallituksen jäsen.