Nuku Rauhassa

Maanpuolustuksen Tuki ry / Kokonaisturvallisuuden juhlahanke 2020

facebook twitter instagram youtube

Luottamus luetaan rivien välistä

Alfa. Luottamus on kaiken alku. Ω. Oomega on sen loppu. Aikojen saatossa luottamuspulaan ovat kaatuneet lukemattomat toimitusjohtajat, yritykset, avioliitot ja valtioiden väliset lämpimät suhteet. Mistä luottamuksessa oikein on kyse?

31.01.2017 Petre Pomell

Luottamus vaikuttaa melko pysyväisluonteiselta mielentilalta, jossa eri osapuolet odottavat toistensa käyttäytyvän molempien yhteisesti hyväksytyllä, ennakoidulla tavalla. Todelliseen luottamukseen liittyy myös ajatus haavoittuvuudesta. Esimerkiksi meidän toimialallamme, varainhoidon piirissä oleva asiakas ymmärtää olevansa haavoittuva, mutta samalla luottaa palveluntarjoajaan, ettei tämä käytä haavoittuvuutta hyväkseen. Yritysjohdon tehtävä on asettaa oma, yrityksen sisäinen luottamusrima niin korkealle kuin se inhimillisesti katsoen on mahdollista.

Luottamus rakentuu hitaasti

Luottamuksen rakentaminen modernissa verkostoituneessa kuluttajayhteiskunnassa on erittäin vaikeaa. Yritysten ja niiden asiakkaiden näkökulmasta valinnanvaraa on usein yllin kyllin ja ylipäänsä olemme oppineet vaihtamaan nopeasti lähes kaikkea. Vanhat viiteryhmät (vanhemmat, tuttavat, työkaverit, kyläyhteisöt) ovat menettäneet merkityksensä ja uudet, sähköiset ”ystävät” ovat astuneet tilalle.

Yhdenmukaisen normiston heiketessä yksilöstä tulee helposti neuvoton. Tähän saumaan ovat tyrkyllä yhtäältä erilaiset nettiyhteisöt, saitit keskustelufoorumeineen sekä toisaalta palveluntarjoajat. Tarjolla on vaihtoehtoista totuutta. Lähes kaikesta mahdollisesta.

Kenen kelkkaan lähdet?

Yritysgenressä luottamus voidaan jakaa kahteen päähaaraan, sopimusperusteiseen luottamukseen sekä osaamisperusteiseen luottamukseen. Sopimusperusteinen luottamus alleviivaa yleisiä eettisiä periaatteita, joissa toistuu kaksi klassista moraalihyvettä, sanan pitäminen ja toden puhuminen. Esimerkiksi sijoitusasioissa ei ole järkevää aloittaa sopimusperusteista luottamussuhdetta yritykseen, joka lupaa aina muita korkeampia tuottoja vähätellen riskejä, joita se joutuu väistämättä ottamaan.

Miksi ei? Koska myyntipuhe ei ole totta. Annettua sanaa ei voi pitää. Oikea varainhoito ei ole huutokauppaa, kuten ei tieteellinen tietokaan.

Osaamisperusteisella luottamuksella tarkoitetaan uskoa vastapuolen kykyyn selviytyä sovituista asioista. Yritysmaailmassa asiakkaan on voitava luottaa siihen, että niin yrityksen kuin sen käyttämien yhteistyökumppanienkin tuotteet ja palvelut ovat rakennettu siten, että ne kestävän kriittisen tarkastelun. Puutteet niin liiketoiminta- ja teknologiaosaamisessa kuin yhteistyökyvykkyydessäkin paljastuvat nykyisin varsin nopeasti.

Standardien ja kiireen litistämässä maailmassa on suojeltava erityisellä hartaudella klassisia hyveitä. Itse asiassa aimo pala suomalaisen yhteiskunnan pitkäkestoisesta menestystarinasta nivoutuu juuri humanismin kovan ytimen ja siitä säteilevien arvojen ympäriltä. Ne ovat edelleen toimintamme keskeisiä pilareita. Suosittelen vahvasti tutustumaan Tuomas Heikkilän ja Ilkka Niiniluodon kirjaan "Humanistisen tutkimuksen arvo". Se on ladattavissa ilmaiseksi  Suomen Rooman-instituutin sivuilta.

Petre Pomell

Petre Pomell vetää Evlin markkinointi- ja viestintätiimiä

 

Tilaa Evlin uutiskirje »

Jaa teksti: