Nuku Rauhassa

Maanpuolustuksen Tuki ry / Kokonaisturvallisuuden juhlahanke 2019

facebook twitter instagram youtube

Turvallisuus­komitea

Turvallisuuskomitea on kokonaisturvallisuuteen liittyvä ennakoivan varautumisen pysyvä ja laajapohjainen yhteistoimintaelin.

Turvallisuuskomitea toimii puolustusministeriön yhteydessä. Sen tehtävänä on avustaa valtioneuvostoa ja ministeriöitä. Turvallisuuskomitea toimii tarvittaessa yhteiskunnan eri häiriötilanteissa asiantuntijaelimenä.

Turvallisuuskomitea jatkaa Turvallisuus- ja puolustusasiain komitean työtä suomalaisen kokonaisturvallisuuden ja varautumisen saralla. Turvallisuuskomitea vastaa Yhteiskunnan turvallisuusstrategiasta, joka yhteen sovittaa valtion, kuntien, järjestöjen ja elinkeinoelämän varautumista eri turvallisuustilanteissa. Komitea seuraa ja yhteen sovittaa myös uuden kyberturvallisuusstrategian toimeenpanoa.

Turvallisuuskomitealla on puolustusministeriön yhteydessä toimivapäätoiminen sihteeristö, jossa on edustettuna monipuolisesti yhteiskunnan eri alojen varautumisen asiantuntemus.

Lisäksi komitealla voi olla sivutoimisia sihteereitä. Ministeriöt voivat myös osoittaa virkamiehiään sihteeristöön. Sihteeristö toimii suoraan puheenjohtajan johdossa ja avustaa puheenjohtajistoa ja jäseniä sekä asiantuntijoita, valmistelee komitealle kuuluvat asiat sekä panee osaltaan toimeen komitean tekemät päätökset. Komitealle käsiteltäviksi tuotavat asiat valmistellaan yhteistyössä tarvittavien ministeriöiden ja virastojen asiantuntijoiden kanssa. Sihteeristö toimii myös valtionhallinnon valmiuspäälliköiden ja valmiussihteerien kokousten sihteeristönä.

Lisätietoja: www.turvallisuuskomitea.fi